Kalendár YFJ 2020
Pozri na to, čo nás čaká v tomto roku :-)
Viac
YFJ 2020
Rok 2020 bude znovu výnimočný rok. Môžete sa tešiť na mestá ...
Viac
Dotkni sa neba Bratislava
Dotkni sa neba 2013 Zvolen
Dotkni sa neba 2013 Banska Bystrica
Ostrava 2015
Usti 2012
Otazniky zivota
Zaobzorem
Magazin Za Obzorem 2
Facebook

Pravidlá a odporúčania programu YFJ pre účastníkov

Ďakujeme za tvoj záujem zúčastniť sa programu YFJ a DOTKNI SA NEBA. Už teraz sa na teba tešíme a veríme, že spoločne prežijeme vzrušujúce dobrodružstvo s Hospodinom.

Naplno prežiť Božie požehnanie pri letnej evanjelizácii YFJ nám pomôže aj dodržiavanie nasledujúcich pravidiel:

Kresťanské chovanie a vystupovanie
Od všetkých účastníkov sa očakáva, že budú rešpektovať biblické princípy a zásady CASD a svojim správaním reprezentovať program "Youth for Jesus".

Účasť na hodinách a aktivitách
Účastníci programu sa musia aktívne zúčastňovať na všetkých vyučujúcich hodinách, na práci v teréne a na aktivitách v súlade s programom YFJ. Iným aktivitám je možné sa venovať len po odsúhlasení koordinátorom organizačného tímu YFJ.

Oblečenie
Oblečenie musí byť prispôsobené aktivitám programu YFJ, večerným prednáškam a bohoslužbám.
Oblečenie musí zodpovedať kresťanským princípom obliekania - nesmie pohoršovať a byť vyzývavé. Tričká s nekresťanskými nápismi, obrázkami či logami sú nevhodné.

Vzťahy
Program YFJ je zameraný na službu, evanjelizáciu a duchovný rast a vyžaduje od všetkých účastníkov všetky fyzické, duševné a duchovné sily a sústredenie. Preto sa počas programu YFJ požaduje od všetkým účastníkov vysoký stupeň mravnej čistoty a udržiavanie vzťahov (vrátane partnerských) na kamarátskej úrovni.

Zakázané látky a veci
Drogy, cigarety, alkohol, počítačové hry, nevhodné filmy, alebo iné veci odporujúce biblickým princípom, nebudú tolerované. Zistenie prítomnosti ktorejkoľvek látky či vecí uvedených vyššie má za následok okamžité vylúčenie z programu YFJ.
Porušenie pravidiel bude riešené individuálnym pohovorom a v prípade opakovaného nerešpektovania pravidiel YFJ bude účastník vylúčený z programu YFJ.

 

Odporúčania programu YFJ

Osobné stíšenie s Bohom
Jedným z kľúčových prvkov programu YFJ je vernosť v oblasti osobného duchovného života s Bohom (každodenné stíšenie).Čas strávený s Bohom uschopňuje a zmocňuje človeka pre autentické kresťanstvo a užitočnú službu. Je to prednosť, s ktorou sa spája požehnanie.

Sobota
Sobota je čas, ktorý so sebou prináša zvláštne požehnanie, preto si ho treba chrániť. K radostnému prežívaniu Soboty prispieva aktívna účasť na bohoslužbách a služba druhým. Sobota nie je čas pre rozvíjanie aktivít nesúvisiacich so svätosťou sobotného dňa či osobnou službou.

Za organizačný tím YFJ
Juraj Turóci, František Kolesár